Företrädare

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande