Företrädare

Niklas Ernback

Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande