Företrädare

Eva G Qvarnström

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-K)
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-K)
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare