Företrädare

Eva G Qvarnström

Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-K)
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-K)
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot