Företrädare

Adam Jansson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot