Företrädare

Mouna Eskandar

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot