Företrädare

Bild på Lars-Axel Nordell

Lars-Axel Nordell

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot