Företrädare

Bild på Lars-Axel Nordell

Lars-Axel Nordell

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande