Företrädare

Christina Håkansson

Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-S)
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Christina Håkansson, 63 år. Civilingenjör, IT-Service och supportchef.

Viktiga frågor för mig är att äldre får det bättre och ses som en tillgång i samhället, åtgärder för att minska ensamhet, öka tryggheten i samhället, bättre integration och en väl fungerande sjukvård.

Nuvarande uppdrag:
- Vice ordförande Hemvårdsnämnden Örebro,
- Distriktsordförande KD Senior Örebro Län
- Ledamot KD Distriktsstyrelse Örebro (KD-S)
- Ledamot KD Partiavdelningsstyrelse Örebro