Företrädare

Anna Syrjänen

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot