Företrädare

Anna Syrjänen

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.