Företrädare

Roger Westlund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot