Företrädare

Fadi Abdalahad

Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Valnämnd, ersättare