Företrädare

Gun-Brith Rydén

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare (KD-S)