Företrädare

Gun-Brith Rydén

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare (KD-S)
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare