Företrädare

Lars-Erik Wikberg

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande