Företrädare

Björg Sörensen

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare