Företrädare

Bild på Mathias Bengtsson

Mathias Bengtsson

Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Civilutskottet, ersättare
  • Kulturutskottet, ersättare
  • Utbildningsutskottet, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande