Företrädare

Sven-Erik Sahlén

Uppdrag

  • Regionstyrelse, ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, v.ordf.
  • Gymnasie, ledamot