Företrädare

Kaj-Mikael Petersson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot