Företrädare

Ljiljana Lipovac

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare