• Vår ekonomiska vårmotion 2021

  Idag presenterar vi kristdemokrater vår motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2021.

  Kristdemokraternas ekonomiska vårmotion presenteras i ett läge där Sverige fortsatt befinner sig i en pandemi och ekonomisk kris, men där hoppet om att kunna återgå till en mer normal tillvaro ändå lyser starkt. Fler och fler blir vaccinerade – och även om vägen till att kunna öppna samhället igen kantas av osäkerheter, så finns det målet ändå inom räckhåll.

  Pandemin måste fortsatt hanteras. Samtidigt som den vårdpersonal som gjort heroiska insatser under nästintill omänskliga förhållanden måste ges möjlighet till återhämtning. Och den massarbetslöshet som uppstått i pandemins spår måste akut mötas med offensiva åtgärder. Krisen har visat att svensk sjukvård och arbetsmarknad lider av strukturella problem sen länge och som måste åtgärdas. Vi ser också att många problem som fanns före pandemin finns kvar och har fördjupats, samt att vi riskerar en växande både fysisk och psykisk ohälsa i pandemins spår.

  Kristdemokraterna anser att tryggheten måste komma först – i krisen och efter krisen. Tryggheten att ha ett jobb att gå till. Tryggheten att få tillgång till vård och omsorg när man behöver. Tryggheten att inte bli utsatt för brott eller våld. Ett Sverige som fungerar. Ett Sverige att lita på där trygghet och samhällsgemenskap bara kan skapas om modet och handlingskraften finns. Kristdemokraterna står redo att sätta tryggheten först för Sveriges bästa.

  Du kan läsa motionen i sin helhet här:

  kd.nu/varmotion210429

  Och här finns ett sammanfattande PM:

  kd.nu/varmotion210429/pm