• KD presenterar vårmotion

  Nyheter från Kristdemokraternas vårmotion:

  VÅRD
  På 30 år har antalet vårdplatser per 1000 invånare minskat från 6.3 till 2.1 platser. Vi behöver fler vårdplatser och effektivare sjukvårdssystem.

  • Ge regionerna en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 procents beläggning i genomsnitt varje månad under året.
  • Öka antalet utbildningsplatser för vårdpersonal, för att säkra kompetensförsörjningen.
  • Upprätta en nationell vårdförmedling, så att patienter kan söka vård där lediga platser finns i landet.

  HJÄRTLAND
  Det ska gå att leva, bo och driva företag i hela landet.

  • Tillför 6 miljarder kr kommande tre år till vägunderhåll
  • Tillför 1 miljard kr kommande tre år till enskilda vägar
  • Prioritera att bygga ut Ostkustbanan

  EKONOMI
  För få arbetar i Sverige idag. Vi behöver fler drivkrafter till arbete.

  • Dubbelt jobbskatteavdrag för utsatta grupper
  • Statlig dagpenning
  • Matchningsanställningar

  LAG OCH ORDNING
  Vi behöver upprätthålla ordning och trygghet i hela Sverige.

  • Stärk polisen
  • Ökade resurser till hela rättsväsendet
  • Krafttag mot bidragsfusk och välfärdsbrottslighet

  Gemensamt förslag med andra partier för 2022:

  • Inköp av utrustning mot upplopp och liknande situationer
  • Hantera långa väntetider för pass

  FÖRSVAR
  Sverige behöver en stärkt motståndskraft mot yttre hot.

  • Ett starkare försvar
  • Upprustning av försvarsförmågan
  • Stärkt civil beredskap och inhemsk livsmedelsförsörjning

  Gemensamt förslag med andra partiet för 2022:

  • Höjt samlat bemyndigande från 124 miljarder kronor till 250 miljarder kronor för tidsperioden 2023–2031
  • Utökat militärt stöd till Ukraina med 1 miljard kr

  ENERGI
  Energiförsörjningen behöver vara pålitlig och drivmedelspriserna rimliga.

  • Sänkt reduktionsplikt
  • Stötdämpare för energiskatt på el
  • Konverteringsstöd

  Gemensamt förslag med andra partiet för 2022:

  • Tillfälligt slopad energiskatt på el
  • Sänkta bränsleskatter med 1,8 kr/l

  Kristdemokraternas vårmotion finns att läsa sin helhet här:
  KD.nu/varmotion22-xcs (PDF)