Vapenexport

Kort info om KDs politik rörande vapenexport

Den svenska försvarsindustrin och vapenexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för beslut om all försvarsmaterielexport. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk vapenexport.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022