Ungdomsvåld

Kort info om KDs politik rörande ungdomsvåld

För att ungdomskriminalitet och ungdomsvåld ska minska måste man arbeta förebyggande. Vi för en politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Det är brottsförebyggande. Vi vill också införa föräldrastödsprogram i alla kommuner. Det är en beprövad metod för att lära föräldrar att hantera barn som är på väg in i missbruk eller kriminalitet. När unga ändå begår brott måste de brotten handläggas snabbt och effektivt via särskilda ungdomsdomstolar. Ungas bruk av alkohol och droger är en viktig bakomliggande orsak till våld och bör bland annat därför motverkas. Föräldraansvaret måste särskilt påtalas hos unga som är på in på en kriminell bana. Antingen måste kapabla föräldrar ta tag sina barns problem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022