Ungdomslöner

Kort info om KDs politik rörande ungdomslöner

Vi vill inte via lagstiftning tvinga fram särskilda ungdomslöner men ser positivt på om parter i kollektivavtal kommer överens om speciella introduktionslöneprogram där unga under en begränsad tid får utbildning och arbetar med något lägre lön. Det skulle på så sätt skapas fler vägar in på arbetsmarknaden för unga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022