Skiffergas

Kort info om KDs politik rörande skiffergas

Utvinning av skiffergas innebär stora miljörisker och bidrar till klimatförändringen. Kristdemokraterna vill att utvinning av skiffergas ska vara förbjudet i Sverige. I dagsläget förekommer ingen utvinning av skiffergas i Sverige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022