Rösträttsålder

Kort info om KDs politik rörande rösträttsålder

Kristdemokraterna tycker att dagens rösträttsålder, 18 år, är bra. Rösträtten är kopplad till myndighetsåldern. Det innebär också ett samband mellan rättigheter och skyldigheter. Tanken är att när man får nya rättigheter, får man samtidigt nya skyldigheter. Vi vill att man ska kunna rösta det år man fyller 18, istället för som idag när man måste ha fyllt 18 år för att få rösta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022