Rättvis handel

Kort info om KDs politik rörande rättvis handel

En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet i världen ökar, och det är också genom handel som de minst utvecklade länderna med egen kraft kan resa sig ur fattigdomen. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska därför motverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022