Minerallagen

Kort info om KDs politik rörande minerallagen

En utredning bör tillsättas för att ta ett helhetsgrepp om minerallagens framtid. Denna utredning ska bland svara på om lagen ska finnas kvar eller ej. Utredningen ska också titta på om äganderättens utsträckning under markytan ska ändras och hur skador ska återställas. Utredningen behöver samtidigt beakta samhällets behov av olika slags mineraler för att klara omställningen till en klimatneutral energianvändning och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022