Mikroplaster

Kort info om KDs politik rörande mikroplaster

Mikroplaster bryts inte ner i naturen och ansamlas därför allt högre upp i näringskedjan. Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter och hygienprodukter. Även om dessa produkter står för en mindre andel av mikroplasterna i havet skulle ett sådant förbud ha ett tydligt värde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022