LSS

Kort info om KDs politik rörande LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. LSS och den personliga assistansen måste värnas och utvecklas. Det handlar om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022