LAS

Kort info om KDs politik rörande LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör ett viktigt skydd för den enskilde på arbetsmarknaden. Men ett alltför långtgående arbetsrättsligt skydd kan också innebära ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb, då det kan få färre arbetsgivare att våga anställa. Därför är det nödvändigt att överväga förändringar som ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna vill utöka undantagen i turordningsreglerna vid uppsägning. Idag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer. Vi vill att undantaget utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022