Integrationsberedning

Kort info om KDs politik rörande integrationsberedning

Kristdemokraterna ser att integrationen måste angripas långsiktigt och från flera håll. Vi vill införa en integrationsberedning där riksdagens samtliga partier tillsammans med regeringskansliet kontinuerligt arbetar fram Sveriges långsiktiga integrationskapacitet; hur många bostäder som finns tillgängliga, hur arbetsmarknaden utvecklas, hur språkkunskaperna ser ut och hur många platser som finns i skolan. I arbetet ska även ingå att ta fram politiska åtgärder och ekonomiska ramverk utifrån de behov som finns. Därmed uppnås även en bättre ansvarsbalans mellan staten och kommunerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022