Författningsdomstol

Kort info om KDs politik rörande författningsdomstol

Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022