Folkomröstningar

Kort info om KDs politik rörande folkomröstningar

Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är lämpligt och praktiskt möjligt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022