Facket

Kort info om KDs politik rörande facket

Kristdemokraterna anser att fackföreningar är en viktig del av ett demokratiskt samhälle för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt är det viktigt att stridsåtgärder och medbestämmande sker inom rimliga ramar och att maktförhållanden mellan arbetsgivare och fackföreningar är rimliga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022