Cancercenter

Kort info om KDs politik rörande cancercenter

Väntetiderna till vården varierar kraftigt beroende på bostadsort. För att säkra en mer jämlik vård och korta väntetiden införde Kristdemokraterna en nationell cancerstrategi och regional cancercentrum (RCC) under Alliansregeringen. Nu har regeringen valt att avbryta finansieringen av RCC efter 2018, vilket Kristdemokraterna menar är ett allvarligt misstag. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med nivåstrukturering och det samlade strategiska arbetet inom RCC.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022