Avlyssning/Buggning

Kort info om KDs politik rörande avlyssning och buggning

Kristdemokraterna menar att det är av yttersta vikt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer. Det kommer underlätta för brottsbekämpande myndigheter. Vi vill också införa proaktiv avlyssning. Det innebär att polisen i realtid kan avlyssna kriminellas telefoner för att upptäcka brott som planeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022