Arbetslöshet

Kort info om KDs politik rörande arbetslöshet

Fler måste ha ett jobb att gå till. Arbetslöshet motverkas främst genom att nya jobb skapas genom satsningar på nya företag och att få befintliga att växa. Många får sitt första jobb inom tjänstesektorn, det är viktigt att tjänstemarknaden får möjlighet att utvidgas. Vi vill förenkla för de som står långt från arbetsmarknaden genom fler nystartsjobb, fler platser på yrkesvux och ett utökat stöd till arbetsintegrerande sociala företag. Vi vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete genom ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit en examen innan de fyllt 25 år, för nyanlända under deras första fem år i Sverige och för personer som kommer från en långvarig arbetslöshet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022