Alkohol

Kort info angående KDs politik rörande alkohol.

Alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol. Kristdemokraterna står därför för en solidarisk, folkhälsobaserad och restriktiv svensk alkoholpolitik som främjar ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Vi värnar därför Systembolagets försäljningsmonopol samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. Tillsammans med ett starkt förebyggande arbete kan dessa insatser minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar som är omfattande. Likaså de relaterade samhällsekonomiska kostnaderna. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska beroendefrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022