Motioner i riksdagen

Nedan finns Kristdemokraternas budgetmotion samt partiets motioner inom respektive utgiftsområde. Fler motioner hittar du på riksdagens hemsida.

Budget 2022 – Hela Sverige ska fungera Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 1

Rikets styrelse Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 3

Skatt, tull och exekution Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 4

Rättsväsendet Länk till annan webbplats.

Polisen Länk till annan webbplats.

Tydliga reaktioner mot brott Länk till annan webbplats.

Brottsoffer Länk till annan webbplats.

Kriminalvården Länk till annan webbplats.

Välfärdsbrottslighet Länk till annan webbplats.

Terrorism Länk till annan webbplats.

Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 5

Internationell samverkan Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 6

Försvar och samhällets krisberedskap Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 7

Internationellt bistånd Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 8

Migration Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg Länk till annan webbplats.

En hälso- och sjukvård att lita på Länk till annan webbplats.

En socialtjänst att lita på Länk till annan webbplats.

En äldrepolitik att lita på Länk till annan webbplats.

En funktionshinderspolitik att lita på Länk till annan webbplats.

En folkhälsopolitik att lita på Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar Länk till annan webbplats.

Apotek och läkemedel – en självklar del av hälso- och sjukvårdskedjan Länk till annan webbplats.

Psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 14

Arbetsmarknad och arbetsliv Länk till annan webbplats.

Jämställdhet och diskriminering Länk till annan webbplats.

Integration och samhällsgemenskap Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 15

Studiestöd Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning Länk till annan webbplats.

Forskning och högre utbildning av internationellt hög kvalitet i hela landet Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid Länk till annan webbplats.

Politik för ett stärkt civilsamhälle Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 19

Regional utveckling Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 20

Allmän miljö- och naturvård Länk till annan webbplats.

Hållbart fiske Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 21

Energi Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 22

Kommunikationer Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhetspolitisk motion Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel Länk till annan webbplats.

Jakt och viltvård Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 24

Näringsliv Länk till annan webbplats.

Utgiftsområde 25

Allmänna bidrag till kommuner Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022