• Rapporter och dokument

  Här finner du fördjupande rapporter om Kristdemokraternas politik.

  Inlägg  skrivs av en eller flera talespersoner eller medlemmar. Inlägget fastställs inte av något beslutande partiorgan men arbetet ska bedrivas upp pådrag av gruppledare eller partisekreterare.
  Rapport – initieras av partistyrelse eller partisekreterare. Rapportens ställningstagande fastställs av partistyrelsen.
  Handlingsprogram – fastställs av riksting eller partifullmäktige.

  • Stoppa välfärdssveket mot våra äldre

  • Tillit och trygghet för alla! Kristdemokraternas vårmotion 2017

  • Utveckling av RUT- och ROT-avdragen

  • Åtgärd mot näthat

  • Miljöpolitik med förvaltarskap: Det ska vara lätt att göra rätt

  • Familjepolitisk rapport

  • Budgetmotion Tillit och trygghet

  • Tillit och gemenskap - förslag för att förbättra integrationen

  • Kristdemokraternas vårmotion 2016

  • Kristdemokraternas principprogram

  • Åtgärder för att möta flyktingkrisen

  • EU-medborgare i Sverige

  • Budgetmotion Gemenskap och framtidstro

  • Åtgärder mot terrorism

  • Kristdemokraternas vårmotion: Gemenskap – inte utanförskap

  • En politik för ett varmare företagsklimat

  • Kristdemokraternas valmanifest 2014: Frihet och gemenskap

  • Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018

  • Hälso- och sjukvårdspolitisk rapport 2014

  • Kristdemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2014

  • En migrationsprocess med människovärdet i fokus

  • Där människor och välfärd växer - Civilsamhällets betydelse för framtiden Sverige

  • Kristdemokraternas integrationsrapport

  • Välbefinnande och värdighet - framtidens äldreomsorg

  • En landsbygd med självförtroende

  • Kristdemokraternas Europapolitiska program inför Europavalet 2014

  • Sverige - världens bästa land att växa upp i

  • Bostadsinbrott - ett växande hot mot tryggheten

  • En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

  • Unga brottsoffer

  • Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse

  • Försvarspolitiska ställningstaganden

  • Studentpolitiska ställningstaganden

  • Besök och möten - utveckling av turism och mötesindustri i Sverige

  • Bekämpa gängkriminaliteten - från ord till handling

  • Utveckla landsbygdens potential

  • Biståndsrapport. Väg till utveckling

  • Tid för familjen

  • Jämställdhet som övergripande princip

  • En jobbpolitik där alla behövs