• Rapporter och dokument

  Här finner du PM och rapporter om Kristdemokraternas politik.

  • Landsbygdspolitik

  • Integrationspolitik

  • Europapolitiskt program

  • Reformer för vård, jobb och trygghet. Kristdemokraternas budgetmotion 2019

  • Nationell strategi för jämlik sjukvård

  • Säkra tillgänglig vård på landsbygden

  • Bryt den ofrivilliga ensamheten

  • Du ska kunna lita på Sverige - valmanifest 2018

  • Du ska kunna lita på sjukvården

  • Har landstingen gjort sitt? Reformer och förslag för en tydligare nationell styrning av hälso- och sjukvården

  • eHälsa – för patientens bästa

  • Återta utsatta områden genom nolltolerans mot brott

  • Ett välfärdslöfte att lita på. Kristdemokraternas vårmotion 2018

  • Utbildning till arbete – 2-årig yrkesskola

  • Välfärdslöftet. KD:s vård- och omsorgsprogram.

  • Sjukdomsinsikt saknas - läget i svensk sjukvård - ett välfärdssvek

  • Kommunalt slöseri? - om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

  • Försvarspolitisk inriktning - För ett tryggt Sverige

  • Välfärdslöftet - KD:s vård- och omsorgsprogram

  • Stoppa välfärdssveket mot elever och lärare

  • Välfärdslöftet - budget för vård, omsorg och trygghet

  • Vård- och omsorgsproposition

  • Trygg förlossningsvård

  • Stoppa välfärdssveket mot våra äldre

  • Tillit och trygghet för alla! Kristdemokraternas vårmotion 2017

  • Utveckling av RUT- och ROT-avdragen

  • Åtgärd mot näthat

  • Miljöpolitik med förvaltarskap: Det ska vara lätt att göra rätt

  • Familjepolitisk rapport

  • Budgetmotion Tillit och trygghet

  • Tillit och gemenskap - förslag för att förbättra integrationen

  • Kristdemokraternas vårmotion 2016

  • Kristdemokraternas principprogram

  • Åtgärder för att möta flyktingkrisen

  • EU-medborgare i Sverige

  • Budgetmotion Gemenskap och framtidstro

  • Åtgärder mot terrorism

  • Kristdemokraternas vårmotion: Gemenskap – inte utanförskap

  • En politik för ett varmare företagsklimat

  • Kristdemokraternas valmanifest 2014: Frihet och gemenskap

  • Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018

  • Hälso- och sjukvårdspolitisk rapport 2014

  • Kristdemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2014

  • En migrationsprocess med människovärdet i fokus

  • Där människor och välfärd växer - Civilsamhällets betydelse för framtiden Sverige

  • Kristdemokraternas integrationsrapport

  • Välbefinnande och värdighet - framtidens äldreomsorg

  • En landsbygd med självförtroende

  • Kristdemokraternas Europapolitiska program inför Europavalet 2014

  • Sverige - världens bästa land att växa upp i

  • Bostadsinbrott - ett växande hot mot tryggheten

  • En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

  • Unga brottsoffer

  • Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse

  • Försvarspolitiska ställningstaganden

  • Studentpolitiska ställningstaganden

  • Besök och möten - utveckling av turism och mötesindustri i Sverige

  • Bekämpa gängkriminaliteten - från ord till handling

  • Utveckla landsbygdens potential

  • Biståndsrapport. Väg till utveckling

  • Tid för familjen

  • Jämställdhet som övergripande princip

  • En jobbpolitik där alla behövs

  • Medicinsk-etiskt program