• Rapporter och dokument

  Här finner du PM och rapporter om Kristdemokraternas politik.

  • Försvarspolitisk inriktning (2022)

  • Sjukvårdsproposition

  • Kriminalpolitiskt Handlingsprogram

  • Ett starkare Sverige efter krisen

  • Stoppa välfärdsbrottsligheten

  • Rapporten århundradets vårdreform

  • Jämställdhetspolitisk rapport

  • Utbildningspolitiskt handlingsprogram

  • Landsbygdspolitik

  • Integrationspolitik

  • Europapolitiskt program

  • Reformer för vård, jobb och trygghet. Kristdemokraternas budgetmotion 2019

  • Nationell strategi för jämlik sjukvård

  • Säkra tillgänglig vård på landsbygden

  • Bryt den ofrivilliga ensamheten

  • Du ska kunna lita på Sverige - valmanifest 2018

  • Du ska kunna lita på sjukvården

  • Har landstingen gjort sitt? Reformer och förslag för en tydligare nationell styrning av hälso- och sjukvården

  • eHälsa – för patientens bästa

  • Återta utsatta områden genom nolltolerans mot brott

  • Ett välfärdslöfte att lita på. Kristdemokraternas vårmotion 2018

  • Utbildning till arbete – 2-årig yrkesskola

  • Välfärdslöftet. KD:s vård- och omsorgsprogram.

  • Sjukdomsinsikt saknas - läget i svensk sjukvård - ett välfärdssvek

  • Kommunalt slöseri? - om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

  • Försvarspolitisk inriktning - För ett tryggt Sverige

  • Stoppa välfärdssveket mot elever och lärare

  • Trygg förlossningsvård

  • Stoppa välfärdssveket mot våra äldre

  • Åtgärd mot näthat

  • Miljöpolitik med förvaltarskap: Det ska vara lätt att göra rätt

  • Familjepolitisk rapport

  • Kristdemokraternas principprogram

  • Åtgärder för att möta flyktingkrisen

  • EU-medborgare i Sverige

  • Åtgärder mot terrorism

  • Sverige - världens bästa land att växa upp i

  • En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

  • Medicinsk-etiskt program