• Skärp straffen för vapenbrott

  De senaste veckorna har skjutvapenvåldet i Sverige passerat nya gränser. En polis har mördats och två barn har blivit skottskadade. Sverige ligger i Europatoppen vad gäller dödsskjutningar. Utvecklingen i vårt land saknar motstycke.

  Sverige har omfattande problem med skjutvapenvåld. Antalet anmälda vapenbrott har ökat från 4 800 år 2010 till 7 400 år 2019. Andelen mord som sker med skjutvapen har fördubblats sedan 2010, från 21 % till 41 %. Samtidigt har uppklarningen av vapenbrott sjunkit från 42 till 29 procent. En skottlossning där någon dör eller blir skadad beräknas i genomsnitt kosta samhället 75 miljoner kronor5. Förra året skadades 117 personer och 47 dödades6. Detta innebär en total samhällskostnad på 12,3 miljarder kronor. Ser vi bakåt, sedan 2017, innebär det en kostnad på 51,6 miljarder, nästan lika mycket som hela rättsväsendet kostar varje år.

  Den som hanterar vapen i en kriminell miljö är redan djupt nere i det kriminella träsket. Rimligen anskaffas vapen för att genomföra andra brott, t ex rån, misshandel eller mord eller för att skydda sin kriminella verksamhet, inte sällan narkotikaförsäljning. Mord har också blivit ett sätt att sätta sig i respekt och få sitt kriminella kapital. Därvidlag skiljer sig grova vapenbrott från annan brottslighet som kan vara strikt materiellt motiverad så som narkotikaförsäljning, inbrott eller dylikt. Att använda skjutvapen är också ett sätt att bygga upp sitt kriminella kapital. Den som vill växa inom ett kriminellt gäng måste använda skjutvapen7. Den som har ett vapen behöver också använda det. Därför är det återigen extra viktigt att den som har ett vapen straffas hårt.

  FÖRSLAG 1: Höj straffen för vapenbrott väsentligt

  Minimistraffet för grovt vapenbrott ska höjas från två till fem års fängelse. Maxstraffet ska uppgå till tio års fängelse, istället för dagens fem. Straffet för synnerligen grovt vapenbrott ska vara mellan tio och arton års fängelse. Detta till skillnad mot dagens straffskala på fyra till sju års fängelse. Detta är motiverat eftersom de synnerligen grova vapenbrotten handlar om sådana som är särskilt farliga eller om det handlar om exempelvis försäljning av en stor mängd vapen. Förslaget innebär att de som handhar vapen kommer få mycket långa fängelsestraff.

  Detta förslag handlar om illegala vapen. Kristdemokraterna vill dela upp vapenlagen i två delar, där en del reglerar de illegala vapnen och en annan del reglerar den legala vapenanvändningen, så som tillstånd, förvaring, märkning och utlåning av vapen som används av exempelvis jägare och sportskyttar.

  FÖRSLAG 2: Inför tipspengar för illegala vapen

  Tillgången till illegala vapen i Sverige är stor. För att öka polisens möjligheter att slå till mot illegala vapen föreslår vi att en möjlighet införs att betala ut tipspengar till den som tipsar om var ett vapen finns om detta leder till ett beslag. En sådan möjlighet finns i Danmark där Polisen kan betala ut uppemot 50 000 kronor om ett tips leder till ett beslag. Det bör införas även i Sverige.

  Läs vårt PM här:
  KD.nu/vapenbrott (PDF)

  Presskonferensen kan ses på Kristdemokraternas Facebook:
  facebook.com/Kristdemokraterna/videos/1917496078440079