• Valmanifest för ett lagom EU

    Kristdemokraterna vill värna EU:s grundläggande syfte: fred genom ekonomiskt samarbete. Det var kristdemokrater som lade grunden för Europasamarbetet i en tid då kontinenten var i spillror efter två världskrig. Vi har en djup förståelse för vad samarbetet betyder för Sverige och värdet av en stark europeisk värdegemenskap. EU:s uppdrag är i grunden att värna freden, friheten, säkerheten och välståndet – genom handel, respekt för mänskliga rättigheter och den fria rörligheten. Det var anledningen till att unionen bildades och det är det som fortsatt måste vara fokus.

    Lösningarna på Europasamarbetets problem ligger inte i att göra välfärdsfrågor eller detaljer i arbetsmarknadspolitiken till angelägenheter för Bryssel. Inte heller ligger det i att ge EU beskattningsrätt eller chockhöja Sveriges medlemsavgift. EU behöver vara lagom, inte i sin vilja eller kraft att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Kristdemokraterna vill ha ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, tar ansvar för miljöproblemen, säkrar tryggheten och är en tydligare röst för demokrati, frihet, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom som utanför unionen.

    Partiledare Ebba Busch Thor och partiets toppkandidat Sara Skyttedal presenterade valmanifestet för EU-valet 2019 vid en pressträff i Sveriges riksdag. Partiets valmanifest i sin helhet finns att läsa här.