• Tryggare förlossning

  Idag har Ebba Busch Thor presenterat en satsning på förlossningsvården. Krisen inom förlossningsvården har blivit djupare. Idag vet många kvinnor inte ifall det finns en plats på BB. Så kan vi inte ha det. Varje födande kvinna ska vara trygg med att hon får plats på BB, och att det finns en barnmorska tillgänglig för förlossningen.

  Det finns stora skillnader i vårdens kvalitet. En kvinna som riskerar att föda ett för tidigt fött barn i Uppsala kan behöva åka till Åbo i Finland för att få neonatalvård. I Kalmar har det dragits ned på föräldrakurser under graviditeten som bland annat innefattar förlossningsförberedelser. Stockholm sticker ut när det gäller förlossningsskador för förstföderskor.

  Trots kris och ojämlikhet har det inte gjorts en nationell översyn av förlossningsvården på 70 år. Istället arbetar 21 olika landsting med att hantera vården var för sig.

  Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:

  ✔️ BB-miljard

  ✔️ Minst 5 000 nya förlossningsplatser

  ✔️ 2 000 fler barnmorskor

  ✔️ Statligt ansvar för förlossningen

  ✔️ Nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård

  ✔️ Ta fram en nationell vision för förlossningsvården

  ✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning