• Trygg vård nära dig

  7

  Varannan patient tillbringar mer än 3 timmar på akuten och var tionde patient nära 7 timmar eller längre. Det är hög tid att i större utsträckning omprioritera vårdens resurser till primärvården. Vi kristdemokrater är fast beslutna att göra de reformer som krävs för att nå dit, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson i SvD.

  Svenskarnas förtroende för sjukvården har sjunkit de senaste åren. Enligt en studie av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är förtroendet också lägre för vården i Sverige än i de flesta länder. Enligt vårdförbundets tidning Vårdfokus har medianväntetiden på svenska akutmottagningar ökat med 40 minuter sedan 2010. Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på sjukhusakuterna visar att varannan patient tillbringar mer än 3 timmar på akuten och var tionde patient nära 7 timmar eller längre.

  Socialstyrelsen visar dessutom att de som får vänta längst är personer över 80 år. Just de som kanske ännu mindre än andra borde behöva bli sittandes i ett väntrum. Tack och lov är det inte lika illa överallt. Men att det är så illa som det är på Mälarsjukhuset i Eskilstuna är illa nog. Där fick en person över 80 år i mediantid vänta mer än fem timmar och vissa så länge som tio och en halv timme. Det är fullständigt oacceptabelt.

  Att vänta timme efter timme utan att få träffa en läkare kan vara mer än man orkar med och kan i värsta fall göra den som är sjuk ännu sjukare. Och även om väntan i sig är plågsam och därför borde undvikas så är väntetiden i första hand en fråga om patientsäkerhet. Ju längre väntetid desto större risk att en patient med ett allvarligt hälsotillstånd inte upptäcks i tid.

  Kötiden på akuten är framförallt en effekt av att vi inte satsat tillräckligt på primärvården. Svenska patienter uppfattar att vården är otillgänglig och vänder sig till akutmottagningen mer än vad som egentligen är nödvändigt eftersom det upplevs som den enda möjligheten att få vård på kvällar och helger.

  Det är hög tid att i större utsträckning omprioritera vårdens resurser till primärvården. Genom att samla resurser och ansvar för den avancerade sjukhusvården hos staten kan vi frigöra både medel och möjligheter för landsting och regioner att satsa på primärvården. Förutom att sjukvårdshuvudmännen själva ska prioritera primärvården vill vi satsa ytterligare från den statliga budgeten.

  Vi föreslår följande förändringar för att stärka primärvården och därmed avlasta akutsjukhusen:

  • Vårdcentraler, läkarmottagningar och närakuter ska utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger.
  • Vårdgarantin skärps genom att patienter ska kunna få en besökstid hos rätt vårdprofession senast nästföljande dag.
  • Hembesök ska möjliggöras i större omfattning för den som inte kan eller bör ta sig till en vårdinrättning men inte behöver sjukhusets resurser.
  • Information till patienter om vilken primärvård som finns i närheten ska stärkas.
  • Sjukvårdsrådgivningen som ges via webben på vårdguiden.se eller telefon via 1177 behöver förstärkas och integreras mer i primärvården. Vi vill i ännu högre grad kunna nyttja den potential som e-hälsa kan innebära inte minst där avstånden är långa eller det finns andra svårigheter att fysiskt förflytta sig till vården. Genom att nyttja de plattformar och tekniska lösningar som finns för att säkra både integritet och patientsäkerhet kan ännu fler få vård snabbt och på rätt nivå. Två exempel på förbättringar är utökade möjligheter till besöksbokning samt sjukvårdande uppgifter via en nationell virtuell vårdcentral
  • Landstingen och regionerna tillförs 3 miljarder kronor varje år för att förstärka primärvården i enlighet med våra förslag.

  Vårdgarantin och kömiljarden bidrog till kortare vårdköer. Med dem såg vi en kraftig ökning av antalet vårdcentraler och generösare öppettider. Under kristdemokratisk ledning i alliansregeringen satsades mer resurser än vad som någonsin tidigare satsats på vården.

  Kvaliteten i sjukvården stärktes dessutom över tid och patienterna uppgav att de var mer nöjda med vården. Vi tog viktiga steg mot en bättre, mer tillgänglig och jämlik vård. Den nuvarande regeringen har istället tagit flera steg tillbaka. Vården kan inte fortsätta backa längre.

  Alla patienter i vårt land förtjänar en god vård i rätt tid och kristdemokraterna är fast beslutna att göra de reformer som krävs för att nå dit. Det vi idag presenterar skulle vara ett betydelsefullt steg på vägen.