• Trossamfund och religion

  Kristen etik utgör till stor del den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Att vara medveten om sin egna historiska identitet skapar trygga medborgare och är en viktig förutsättning för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Värna religionsfriheten i Sverige och världen

  I svenskt utvecklingssamarbete är det viktigt att ta hänsyn till religionsfriheten. När Sverige för dialoger med andra länder är det viktigt att hänsyn tas till religionsfrihet.

  Kyrkor, synagogor, moskéer och andra religiösa samfund ska ges möjligheter att verka och utvecklas i frihet utan statlig styrning och i enlighet med sin särart inom lagens ramar. I Sverige råder religionsfrihet och den som har flytt från religiöst förtryck ska inte riskera fortsatt förtryck här.

  • Erkänn folkmordet på kristna i Mellanöstern

  Sverige behöver öka trycket i frågan om religionsfrihet i Mellanöstern. Det är viktigt att Sverige trycker på för att etnoreligiösa minoriteter, såsom syrianer/assyrier/kaldéer, i Mellanöstern ska ha samma medborgerliga rättigheter som majoritetsbefolkningen.

  Sverige måste erkänna Islamiska Statens illdåd, då de mördade, våldtog och förslavade den kristna befolkningen och andra religiösa minoriteter i Irak och Syrien som ett folkmord, för att lägga grunden för upprättelse för offren och återuppbyggnaden av deras hem.

  • Tillåt kyrkor och samfund att driva friskolor

  Flera partier vill förbjuda eller begränsa möjligheten för kyrkor och samfund att starta och driva friskolor. Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet, föräldrar och elever ska kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Alla skolor, oavsett huvudmän, ska följa skollagen. Om en friskola har brister kan detta inte drabba alla andra.

  • Nej till böneutrop

  Kristdemokraterna är emot att tillåta institutionaliserade böneutrop där en religion manifesterar en andlig överhöghet över ett område. Vi arbetar för religionsfrihet och menar att det finns andra sätt att berätta om sin tro som inte inkräktar på människors frihet i sitt hem. Vi vill se integration och sammanhållning i vårt samhälle och säger nej till böneutrop för att främja integration och undvika polarisering.