• Tal vid statsministeromröstningen om Löfvén

  Herr talman,

  Innan denna vecka är slut kommer kammaren ha genomfört två voteringar som bidrar till att klargöra det parlamentariska läget.

  Den först voteringen skedde i onsdags – budgetomröstningen. Den andra sker idag om Stefan Löfven som statsminister.

  Budgetomröstningen innebar att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation vann större stöd än de rödgrönas övergångsbudget.

  Vår reservation är ett exempel på den politik vi tror skulle vara bäst för Sverige. Det är en politik som bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och tagits fram i Alliansens anda.

  Som en följd av vår budgetreservation så kommer nästa år arbetslinjen att stärkas. Det är en investering i fler jobb.

  Kömiljarden kommer återinföras så att köerna till sjukvården minskar. Skatten kommer sänkas för landets pensionärer och fler äldreboenden kommer att byggas.

  Vi kommer få se mindre barngrupper i förskolan. Gåvoskatteavdraget återinförs. Och det kommer inte ske någon besparing på funktionsnedsatta – utan istället stärks LSS.

  Vi kommer få fler poliser på våra gator – med högre löner – och försvaret kommer få de resurser de behöver i en allt mer otrygg omvärld.

  Stefan Löfvén – och hans förslag till regeringsunderlag – står för en annan politisk linje. Och det är den – politiken – vi idag i praktiken tar ställning till. Vilka reformer – borgerliga eller socialistiska – som vi tror för Sverige framåt.

  ***

  Regeringsbildningen har nu pågått i fler månader och det är sorgligt att se hur det fått den rödgröna opinionsbildningen att passera anständighetens gräns.

  Aftonbladets LO-ägda ledarredaktion har jämfört Ulf Kristersson med en nazistisk samarbetsman.

  Och Socialdemokraterna själva har påstått att om en alliansregering tillträder så har vi placerat oss på ”fel sida av historien”.

  …Låt det sjunka in….

  Jag ska ärligt säga att jag vet inte vad som är värst. Om de tror på det som de säger – eller om de medvetet gör sig till.

  För om de tror på det som de skriver – ja då saknar de en basal känsla för proportioner. Och rent sagt förankring i verkligheten.

  Men om de gör sig till – då förgiftar de medvetet det politiska samtal.

  Denna ohederliga – och antiintellektuella argumentation har ett syfte. Att stärka Socialdemokraterna i sina maktspel – genom att avskräcka de som egentligen stödjer alternativet från att förverkliga det.

  På kort sikt kan det fungera men i ett längre perspektiv göder smutskastningen populism och extremism.

  Det goda demokratiska samtalet kräver mer av oss. En högre standard. Väljarna har rätt att förvänta sig mer av oss. De som lever i otrygghet har rätt att förvänta sig mer av oss. De som drabbats av de senaste årens välfärdssvek har rätt att förvänta sig mer av oss.

  Det är alltjämt om dem den här statsministervoteringen hamnar. De är dom vi bör ha för ögonen när vi tar våra beslut.

  ***

  Budgetvoteringen visar att förutsättningarna finns för att bilda en borgerlig regering. Väsentliga delar av politiken är redan på plats. Då bör också en borgerlig regering bildas.

  Därför yrkar vi också avslag på föreliggande förslag. Vill man se en borgerlig politik – bör man rösta för en borgerlig statsminister.