• Svenska kristdemokrater kämpar för familjens frihet på EPP-kongress

  Inför Europaparlamentsvalet nästa år befinner sig Ebba Busch Thor nu i Helsingfors för att tillsammans med europeiska partivänner diskutera och rösta i frågor som rör EU-samarbetet. Ett viktigt uppdrag var att hindra EU:s så kallade sociala pelare.
  – Våra ingångsvärden är att EU-samarbetet måste värnas, men svaret på EU:s utmaningar är inte mer makt till Bryssel eller en större EU-budget, säger Ebba Busch Thor.

  Nästa år är det dags för EU-val och att välja vilka parlamentariker vi ska ha i Europaparlamentet. Under två dagar samlas kristdemokrater och moderater från hela Europa för att debattera och votera i många viktiga sakfrågor med bäring på EU-samarbetet. En av dessa frågor rör föräldraförsäkringen, som allt för många politiker vill göra till EU-kompetens.

  – I mitt anförande underströk jag därför att frågan om hur föräldraförsäkringen utnyttjas inte bör beslutat om på EU-nivå, utan hemma vid varje familjs köksbord. Bryssel ska inte bestämma över hur svenska mammor och pappor väljer att klara av livspusslet.

  Unionen står inför en mängd redan existerande problem som kräver skyndsamma lösningar. Att i ett sådant läge gapa efter ytterligare ansvarsområden är djupt oansvarigt. EU måste göra saker bättre, inte göra mer saker.

  – Jag uppskattar samtidigt att flera europeiska företrädare nu har börjat diskutera föräldraförsäkring, familjeliv och hur föräldrar ska få ihop sitt livspussel. Det är av största vikt, inte minst för jämställdhet. Men dessa politiker gör det för enkelt för sig själva när de, istället för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar i sina egna hemländer, skjuter över ansvaret på EU.

  Under torsdagen hölls också en omröstning om vem som blir EPPs kandidat inför valet av ny ordförande för EU-Kommissionen. Vinnare blev tysken Manfred Weber. Weber, som företräder CSU, har gedigen erfarenhet från europeisk politik och är mycket väl förankrat i den europeiska kristdemokratin.

  Under kongressen behandlas även ett antal brådskande resolutioner. Svenska Kristdemokraterna introducerade i det sammanhanget ett förslag om att uppmärksamma de grava människorättsbrotten i de palestinska områdena. Bakgrunden är den larmrapport som Human Rights Watch nyligen publicerade och som visar att oliktänkande och oppositionella regelbundet förföljs, fängslas och torteras av den Palestinska myndigheten.

  En mycket stor del av det internationella biståndet till palestinska områden kommer från EU och dess medlemsländer. Av den anledningen finns det anledning att agera mot den Palestinska myndighetens människorättsbrott och ställa tydligare krav på respekt för mänskliga rättigheter. Det konkreta förslaget i vår resolution är därför att EU:s bistånd till de palestinska institutioner som är ansvariga för fängslanden och tortyr ska dras in.

  EPP – European People´s Party – en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa~och den största partigruppen i Europaparlamentet.