• Straffa inte barnen – Nej till färre föräldradagar

  Idag presenterades utredningen om en modern föräldraförsäkring som föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

  Utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som:

   Färre dagar i föräldraförsäkringen
   Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
   5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
   Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
   Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

  Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj.
  Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag.

  Det här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:
   En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
   En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
   Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
   Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
   Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
   Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
   Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.