• Stoppa terrorstödet, Wallström

  En nyligen publicerad granskning från det israeliska forskningsinstitutet Jerusalem Center for Public Affairs visar att Palestinska myndigheten ökar sitt stöd till terrorverksamhet. Detta är inte första gången som det larmas om saken, dock borde genomlysningar som den här få biståndsgivare att dra öronen åt sig. Lars Adaktusson skriver på SvD debatt om att svenska regeringen borde sluta stödja terrorverksamhet.

  Läs artikeln på SvD debatt.

  En av de enskilt största biståndsgivarna till palestinska områden är Sverige. Trots att det är med svenska skattebetalares pengar som vänsterregeringen håller det palestinska ledarskapet under armarna har det inte vidtagits några åtgärder mot den palestinska kopplingen till terrorverksamhet.

  Regeringens Mellanösternpolitik har under ledning av Margot Wallström kritiserats och ifrågasatts långt utanför Sveriges gränser. Att ren fientlighet mot Israel är drivkraft och ledstjärna för den svenska regeringens agerande är uppenbart, oavsett om det handlar om det palestinska stödet till terrorism eller bedömningen av det som sker i Mellanösterns enda demokrati.

  Palestinska knivdåd och andra terrorhandlingar mot civila är sedan länge vardag i Israel, något som varken tycks intressera eller bekymra Sveriges utrikesminister. Enbart under de senaste veckorna har flera nya dåd rapporterats, däribland en granatattack mot en buss i stadstrafik. Sammanlagt har det under oktober månad genomförts 153 terrorhandlingar enligt den israeliska säkerhetstjänsten – en ökning med 30 procent jämfört med september.

  Dessa avskyvärda brott sker inte i ett vakuum. År efter år underblåser och uppmuntrar den palestinske presidenten Mahmoud Abbas det hat som i förlängningen leder till de dödliga attentaten mot civila israeler. Som president är Abbas inne på sitt elfte år av en fyraårig mandatperiod.

  Idag är demokrati, fria val och grundläggande mänskliga rättigheter något som det palestinska folket endast kan drömma om. Istället för ansvarstagande, reformer och åtgärder mot en gigantisk korruption prioriterar den palestinske presidenten uppvigling mot Israel och stöd till terrorverksamhet.

  Rapporten från JCPA visar att den Palestinska myndigheten varje år lägger motsvarande 2,7 miljarder kronor på löner och bidrag till personer som genomfört terrordåd. Detta har sin grund i en lagstiftning som uppdaterades 2013 och som innebär att terrordömda och deras familjer ska försörjas av palestinska myndigheter. Tid i fängelse ger en särställning i förvaltningen och när de terrordömda friges kan de se fram emot en garanterad anställning inom Palestinska myndigheten.

  Totalt motsvarar de belopp som idag satsas på försörjning av terrorister ungefär en tredjedel av det totala bistånd som palestinierna får från omvärlden. Av Palestinska myndighetens totala budget 2016 är det nära sju procent som går till dem som genomfört terrordåd mot Israel.

  För att undvika insyn och eventuella reaktioner från omvärlden har den palestinska ledningen lagt ner det speciella ministerium som under lång tid hanterat terrorstödet. Numera slussas pengarna istället via en kommission inom paraplyorganisationen PLO. Fortfarande innebär dock utbetalningarna ett flagrant brott mot Osloavtalet, i vilket den palestinska ledningen förbundit sig att upphöra med allt stöd till terrorism.

  På senare tid har ett antal utländska biståndsgivare uppmärksammat och kritiserat det palestinska terrorstödet. Så har exempelvis Storbritanniens biståndsmyndighet stoppat vissa utbetalningar i avvaktan på utredning. Även Norge och Tyskland har reagerat på det palestinska agerandet och i USA har kongressen lagt fram en lagstiftning som kan stoppa det amerikanska biståndet tills dess att palestinierna slutar att betala ut ersättningar till terrorister.

  Vad gäller det svenska biståndet till palestinierna finns idag inga restriktioner. Under innevarande femårsperiod går mer än 1,5 miljarder kronor från den svenska statskassan direkt till palestinska områden, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående period.

  Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som genomför terrordåd mot civila är oacceptabelt.

  Det är respektlöst mot svenska skattebetalare och det är ett svek mot alla de oskyldiga israeler som skadats och dödats i de senaste årens terrordåd.

  Inte sällan beskrivs personerna bakom den palestinska terrorn som frustrerade enskilda individer som agerar på egen hand. Nu vet vi hur det verkligen ser ut; att omfattande belöningar utgår till såväl förövarna som deras familjer och att den Palestinska myndigheten stödjer terrorhandlingar.

  Att inte dra slutsatser av detta och ompröva miljardbiståndet till palestinierna är politiskt tjänstefel. Sverige kan inte ha en regering som okritiskt stödjer en korrumperad regim och delar ut bistånd till terrorism.