• Stöd till kvinnor efter graviditet och förlossning

  Många kvinnor lever med långvarig smärta och andra komplikationer efter en graviditet och förlossning. De allra flesta skadorna upptäcks sent eller aldrig, och det förs heller ingen statistik över olika former av komplikationer. Det här är en dold kvinnosjukdom som orsaker stort lidande bland mammor.

  Vi vill därför att den nyblivna mamman ska få ännu bättre eftervård och uppföljning. Därför vill vi införa:

   

  Eftervård och hembesök av barnmorska

  • Ge mödravården ett särskilt ansvar att följa upp kvinnans hälsa inom en till två veckor efter förlossning samt hembesök av barnmorska vid behov för amningsstöd, förlossningsdepression etc.

  Mamma-rehabpeng

  • För de kvinnor som behöver hjälp efter en förlossning med fysiska besvär vill vi erbjuda en rehab-peng på 800 kr som kan användas hos t ex fysioterapeuter.

  De stora bristerna i förlossnings- och BB-vården drabbar framförallt kvinnor. Nyblivna mammor ska ha rätt till en god vård såväl före som efter graviditeten. Ytterst är detta en jämställdhetspolitisk fråga.

   

  Läs hela vår rapport om detta i sin helhet här.