• Staten kan bli ensam huvudman för assistansen

    Att Kristdemokraterna har ett stort engagemang för att rädda LSS och assistansen kan ni inte ha missat om ni följer Pia Steensland, vår talesperson för funktionshinderfrågor. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska har rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har ett delat ansvar. Alltför ofta ser vi att det blir kommunens budget – inte personen behov – som avgör assistansens omfattning. Många människor med funktionsnedsättning och deras familjer far oerhört illa. Så kan vi inte ha det.
    Vi menar att staten måste var ensam huvudman för assistansen. Vi har därför tagit initiativ i riksdagen tillsammans med M och V till den utredning som krävs för att detta ska bli verklighet. Idag vann vårt initiativ majoritetens stöd i socialutskottet!
    Regeringen kommer nu få uppdraget att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Lagförslaget ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska också säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning. Lagändringen ska träda i kraft före valet 2022.
    Vi beklagar att januaripartierna (S, MP, C och L) röstade nej. Vi förutsätter dock att de lyder riksdagens vilja och omgående tillsätter en kompetent utredare. Regeringen har svikit personer med funktionsnedsättning under allt för lång tid. Det räcker nu!